SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE V TĚŠANECH

 

Dne 28.4.2018 byla v Těšanech slavnostně otevřená nová hasičská zbrojnice. Záměr výstavby byl v zastupitelstvu obce schválený také proto, že místní hasiči byli vždy umístění v objektech, které nevlastnila obec a nutno říci, že objekty nevyhovovaly požadavkům jednotky SDH.

Hasička je umístěná v centru obce a výběr místa byl prověřený územní studií zpracovanou Ing. Janou Kaštánkovou. Stavba se nachází poblíž barokní kovárny, zámku a prvorepublikové vily, proto byl požadavek na architektonické řešení velkou výzvou, se kterou se Ing. Tomáš Vymětal, dle názoru odborné i laické veřejnosti, vypořádal velmi dobře. V budově je vyprojektovaná velká garáž pro dvě zásahová vozidla JSDH, učebna, místnost denní pohotovosti, kuchyňka, toalety, šatna pro hasiče se sociálním zázemím a také kancelář velitele výjezdové jednotky.

Originálním prvkem stavby je ocelová fasáda z cortenového plechu, tedy plechu, který během dvou až pěti let řízeně koroduje. Koroze neprostoupí celý plech, zůstává jen na povrchu a v kombinaci s bílými materiály či se sklem působí tato fasáda velice zajímavě. Jedním ze znaků „rezavé“ fasády je schopnost splývat s okolím a nenarušovat ráz tradiční zástavby. Záměrem autora projektu nebylo napodobovat stavby v okolí hasičky staré několik století, ač hasička obsahuje prvky evokující kovárnu sídlící poblíž (bílé štíty, kovová fasáda), ale vytvořit stavbu, která nese stopy současné architektury a zároveň bude vhodně doplňovat současné dominanty centra obce.

Cena za samotnou stavbu byla 9,8 mil. Kč. Z velké části byly náklady na stavbu hrazeny z dotací. Ministerstvo vnitra v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí podpořilo stavbu částkou ve výši 3,87 mil. Kč. Dále Jihomoravský kraj přispěl částkou 2,98 mil. Kč. Nově bylo pořízeno také vybavení pro těšanské hasiče.

Dále bylo upraveno prostranství v okolí hasičky. V centru dříve tyto prostory sloužily z části jako parkoviště, nejen pro osobní automobily, ale také jako odstavná plocha pro kamiony, návěsy, autobusy. Po dostavbě hasičky byla plocha „nádvoří“ vydlážděna, tak aby mohla sloužit nejen k parkování, ale také pro další akce v obci např. farmářské trhy. Nově byly upraveny také travnaté záhony.

Více fotek ve fotogalerii ZDE.