OZV č. 1. 2009 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků...

Znění vyhlášky zde.