OZV č. 1/2013, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

Celé znění vyhlášky zde