OZV č. 8/ 2018 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů

Znění vyhlášky zde