OZV č. 9/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využivíní a odstraňování odpadů

Znění vyhlášky zde.