Adresa a telefonní spojení

Obecní úřad Těšany
Těšany 141
664 54

Telefon na obecní úřad

544 248 234

Starosta obce Milan Strouhal

544 248 626

702 002 717

Místostarosta obce Ing. Miroslav Zborovský

602 511 954

Fax

544 248 649

002 82 693

Bankovní spojení

KB 5223641/0100