Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci dítěte,

vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT se upravují pravidla pro Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 následovně:

Situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Dále upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část nebude nyní součástí zápisu.

Zapsat se do naší základní školy může každé dítě, které do zahájení školního roku 2021/2022 dovrší věk 6 let, tedy děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a dále děti s odkladem povinné školní docházky.

Registrační číslo slouží pro informaci o přijetí dítěte a je shodné s číslem jednacím uvedeným na přední straně přihlášky k zápisu do 1. třídy, které Vám bude vydáno po přijetí přihlášky školou v termínu zápisu.

Podání žádosti:

Podle §37 zákona č. 500/2004Sb. je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: s4gmidt

2. emailem na adresu: jana.kluciarova@zsamstesany.cz s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou (na adresu školy): ZŠ a MŠ Těšany, Těšany 305, 664 54, (rozhodující je datum podání na poštu)

4. osobním podáním: v obálce do schránky u vchodu do budovy ZŠ

Úřední hodiny pro osobní podání žádosti:

Pondělí a středa: 9:30 – 11:30 hodin

Kontakt: Jana Klučiarová, mobil: 602 782 985