Obecní knihovna opět otevřena

Od 12.4.2021 Obecní knihovna opět otevřena (pouze pro půjčování). Čtenáři můžou dovnitř knihovny. Veřejný internet nebude k dispozici. Podmínky provozu knihovny:
- Vstup povolen pouze s respirátorem.
- Nutnost dodržovat rozestupy 2 m.
- U vchodu do knihovny si vydenzifikovat ruce.
- V knihovně se zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu.