Pozvánka:Vánoční zpívání v koutě

Zveme všechny, přijďte si zazpívat koledy do kouta - park u transformátoru.