Pozvánka: Velikonoční hrkání a Velikonoční obřady

Velikonoční obřadyproběhnou v kostele sv. Barnabáše takto:

14. 4. Obřady Zeleného čtvrtku v 17.00

15. 4. Obřady Velkého pátku v 17.00

16. 4. Slavná Velikonoční vigilie ve 20.00

17. 4. Slavná bohoslužba Vzkříšení Páně s žehnáním pokrmů v 9.00