Příspěvek o nové výzvě MAS Slavkovské bojiště

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ V DUBNU VYHLÁSÍ VÝZVU PRO SPOLKY A OBCE V ÚZEMÍ

V první řadě chci poděkovat občanům obcí, které se zapojily do sbírky pro Ukrajinu. V pátek 4.3. odjely od hasičské zbrojnice v Hruškách tři dodávky a nákladní automobil plný potřebných věcí. Z Bošovic, Bučovic, Hostěrádek – Rešova, Hrušek, Jiříkovic, Kobylnic, Kovalovic, Křenovic, Letonic, Mokré – Horákov, Moutnic, Otmarova, Podolí, Šaratic, Nížkovic, Slavkova, Sokolnic, Újezd u Brna a Zbýšova byly dodány pleny, výživa, hygienické potřeby, deky, přikrývky a další potřebné věci. Po dohodě s ukrajinským konzulátem v Brně byly věci odvezeny do jejich skladu v Brně – Horních Heršpicích. Zde se dále třídí a chystají pro přímý odvoz do Lvova nebo pro ukrajinské rodiny, které postupně přicházejí do České republiky. Část z vybraných věcí, zejména dětské výživy, sunary, pleny, byly také rovnou dodány na brněnské výstaviště jako akutní přímá pomoc ukrajinským maminkám.

 

Od letošního dubna se pro obce a spolky na území MAS Slavkovské bojiště otevírá možnost podat žádost o dotaci na podporu svojí činnosti. Spolky mohou žádat na rekonstrukci nebo vybavení svého zázemí, pro obce je dotace určena na úpravu veřejného prostranství nebo na investice do základních a mateřských škol, včetně knihoven. Žádat také mohou svazky obcí, školská zařízení, církevní organizace nebo nadace. Příjem žádostí bude probíhat od dubna do konce června 2022. Maximální výše dotace bude 500 tis. Kč. Výše dotace je 80 %. Všechny informace jsou k dispozici na https://slavkovskebojiste.cz/2021/12/09/vyzva-z-programu-rozvoje-venkova-pro-obce/

Hana Tomanová

Manažerka MAS Slavkovské bojiště