Kulturní kalendář 2016

Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech

v roce 2016

 

LEDEN

9. 1. 2016

Tříkrálová sbírka      

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

19. 1. 2016

Den otevřených dveří

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

 22. 1. 2016

Myslivecký ples                                                                                      

20.00 hod, hraje skupina MODUL, Těšany, společenské centrum, pořádá Myslivecké sdružení Těšany  

 

leden – červen 2015

RC Na Myšáku  -  středeční dopolední  tvoření a hraní pro nejmenší

                              úterní zpívánky

 

30. 1. 2016

Zabijačkové hody

Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

 

30. 1. 2016

Těšanský uzel

Závody v uzování, SDH Těšany

 

ÚNOR 

2. 2. 2016

Zápis dětí do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

6. 2. 2016

Ostatkový průvod maškar

Těšany - pořádá SDH Těšany, tel.: 544248383 mob. 607 957 497

 

20. 2. 2016

Hasičský ples

Těšany, společenské centrum ,Tělocvična ZŠ, SDH Těšany, tel.: 544248383, mob. 607 957 497

 

21. 2. 2016

Dětský maškarní ples

Těšany, společenské centrum ,Tělocvična ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek o.s.

 

únor – květen 2016

 RC - kroužek keramiky pro dospělé 10 lekcí

 Kontaktní osoba: Lenka Fialová, tel.: 733 101 617

                              Heda Stránská tel: 605 945 867         

 

únor  2016

Vítání občánků

OU Těšany

 

BŘEZEN 

18. 3. 2016

Květný pátek – putování do Nesvačilky

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz  

 

20. 3. 2016 (květná neděle)

Otloukej se píšťaličko

Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, píšťalek, žil z vrbového proutí, atd.
Těšany – kovárna, náves, Orel Těšany, ZŠ Těšany ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, Brno, tel.:544248337

 

20. 3. 2016

„Vynášení Moreny“ loučení se zimou, procházka k přehradě, vítání jara

 info na www.webareal.cz/rc-na-mysaku

Místo: sraz u kovárny v Těšanech

Kontaktní osoby:  Radka Sigmundová, tel.: 606900177,

                             Monika Kružíková,tel: 736539607

 

22. 3. 2016

Velikonoční dílny pro děti a rodiče

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

DUBEN

23. 4. 2016

Dopravní dětský den BESIP a IZS JMK

SDH Těšany

 

30. 4. 2016

Pálení čarodějnic

ZŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic, SDH Těšany – areál za školou

 

duben 2016

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

KVĚTEN

22. 5. 2016

Děkovná pouť za šťastný návrat z koncentračních táborů s žehnáním polí a vinic

Těšany - Kaple Panny Marie, Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

23. -  27. 5. 2016

Škola v přírodě

Škola v přírodě Zubří, ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

28. 5. 2016

Těšanská stopa

Společná akce RC a mladých hasičů

 

květen 2016 (zřejmě 14. 5. 2016)

Setkání jubilantů a seniorů

OU Těšany, restaurace KOROK

 

ČERVEN

10. – 12. 6. 2016

Barnabášské hody
Těšany - společenské centrum, tělocvična ZŠ, TJ Sokol Těšany, stárci, farnost Těšany, obec, info: www.outesany.cz

 

25. - 26. 6. 2016

Fotbalový turnaj – BISON Cup 

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

26. 6. 2016

Memoriál Jana Hniličky

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

30. 6. 2016

Slavnostní zakončení školního roku, loučení 9. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

 

ČERVENEC

Tábor ROBINSON  (termín bude upřesněn)

RC Na Myšáku

Kontaktní osoba: Monika Kružíková, tel.: 736 539 607

 

 

ZÁŘÍ

1. 9. 2016

Slavnostní zahájení školního roku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

1. 9. 2016

Žehnání aktovek a školních potřeb, bohoslužba za žáky, studenty a pedagogy

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

září 2016

 

„Ahoj prázdniny“ loučení s prázdninami  - tvořivé dílny pod širým  nebem

Místo: ZŠ a MŠ Těšany, tělocvična a společenské centrum,  Orel Těšany ,             info: www.webareal.cz/rc-na-mysaku, info: zsamstesany.cz

Kontaktní osoby: Monika Kružíková, tel.: 736 539 607,  Radka Sigmundová,tel.: 606 900 177

 

2. - 4. 9. 2016

18. ročník národopisných slavností

Těšany - dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého Slovácka a Brněnska - Babské hody, přehlídka národopisných souborů, soutěž dobrovolných hasičských sborů, výstava, soutěž kovářů, ukázky lidových řemesel, atd.

 Poděkování za úrodu – kostel (farnost Těšany) 6.9. v 9.00 hodin

Těšany - kovárna, náves, společenské centrum, tělocvična ZŠ, kostel, Obec, spolky, farnost Těšany, Technické muzeum v Brně, tel.: 544248331, fax: 544248234

 

ŘÍJEN

Vítání občánků

OU Těšany

 

říjen 2016

Pingpongový turnaj - 4. ročník turnaje ve stolním tenise pro děti i dospělé

Místo Orlovna Těšany

Kontaktní osoba: Vladislava Vaněčková, tel.: 777 937 032

 

 LISTOPAD

Listopad 2016

Výlet do kina

SDH Těšany

 

3. 11. 2016

ZŠ Těšany „Den pro zdraví“

Projektový den pro žáky ZŠ a MŠ Těšany, zdraví životní styl, vystoupení lektorů

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

podzim

Divadélko pro nejmenší (termín bude upřesněn)

RC Na Myšáku, info na www.webareal.cz/rc-na-mysaku

 

25. 11. – 27. 11. 2016

Čas adventní, čas očekávání – slavnostní rozsvěcování vánočního stromu u kovárny, výstava betlémů v prostorách kovárny, kulturní program ZŠ a MŠ Těšany, obec Těšany, spolky

Těšany - kovárna, Orel Těšany,Technické muzeum v Brně tel.: 54424837, 544248227, ZŠ a MŠ Těšany, ZŠ a MŠ Těšany,Obec Těšany, Těšánek.

 

PROSINEC

 

3. 12. 2016

Mikulášské závody - halová soutěž mladých hasičů

SDH Těšany

 

6. 12. 2016

Mikuláš v kostele

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz     

 

23. 12. 2016

Charitativní koncert

Farnost Těšany, ZŠ Těšany, info: www.farnosttesany.cz      

 

26. 12. 2016

Štěpánský turnaj

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany