Kulturní kalendář 2017

Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech v roce 2017

 

LEDEN

7. 1. 2017

Tříkrálová sbírka      

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

14. 1. 2017

 Maraton 9.00 – 14.00, aerobic, kruhový trénink, zumba, relaxační cvičení

Tělocvična Těšany – info: Hanka Fiury

 

20. 1. 2017

Myslivecký ples                                                                                      

20.00 hod, hraje skupina MODUL, Těšany, společenské centrum, pořádá Myslivecké sdružení Těšany  

 

24. 1. 2017

Den otevřených dveří

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

28. 1. 2017

Těšanský uzel

Závody v uzlování, SDH Těšany

 

leden – červen 2017

RC Na Myšáku  -  středeční dopolední  Radovánky pro nejmenší - 9:30-11:30

                           -  čtvrteční zpívánky – sudý – od 16:00

Orel                    - pondělní „Lušňáček“  - menší od 16:00 větší od 17:00

Cvičení pro ženy – út: 17.30 – 19.00, čt: 18.00 – 19.30 – Vlaďka Ferinová

Cvičení – aerobic+kruhový trénink – ne, út, st: 19.00 – 20.00 – Hanka Fiury

 

ÚNOR 

4. 2. 2017

Zabijačkové hody

Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

 

18. 2. 2017

Hasičský ples

Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, SDH Těšany

 

19. 2. 2017

Dětský maškarní ples

Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek  

 

25. 2. 2017

Ostatková beseda u cimbálu

Těšany, baby z Těšan, Lušňáček, Sál restaurace Korok

 

 

25. 2. 2017

Ostatkový průvod maškar

Těšany - pořádá SDH Těšany

 

26. 2. 2017

Dětské hudební odpoledne s dudáky

RC Na Myšáku

 

únor – květen 2017

Kroužek keramiky pro dospělé 10 lekcí

Kontaktní osoba: Lenka Fialová, Heda Stránská

 

únor 2017

Vítání občánků, Zájezd do divadla

OU Těšany

 

BŘEZEN 

1. 3. 2017

Bohoslužba popeleční středy – 17.00 hodin     

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

březen 2017 (pravděpodobně 26. 3. 2017)

Rodinné hrátky s komiksem – workshop tvorby komiksů pro celou rodinu, pod vedením ilustrátorky dětských knih

RC Na Myšáku

 

DUBEN

1. 4. 2017

Jarní bazárek

RC Na Myšáku

 

4. 4. 2017

Velikonoční dílny pro děti a rodiče

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

8. 4. 2017

Květný pátek – putování do Nesvačilky

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz  

 

10. 4. 2017 (květná neděle)

Otloukej se píšťaličko

Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, píšťalek, žil z vrbového proutí, atd.
Těšany – kovárna, náves, Orel Těšany, ZŠ Těšany ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně

 

10. 4. 2017

„Vynášení Moreny“ loučení se zimou, procházka k přehradě, vítání jara

Místo: sraz u kovárny v Těšanech

 

duben 2017

13. 4. v 17.00 hodin Obřady Zeleného čtvrtku

14. 4. v 17.00 hodin Obřady Velkého pátku

15. 4. v 18.00 hodin Slavná Velikonoční vigilie

16. 4. v 9.00 hodin slavná bohoslužba Vzkříšení Páně s žehnáním pokrmů    

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

22. 4. 2017

Dopravní dětský den BESIP a IZS JMK

SDH Těšany

 

25. 4. 2017

Zápis dětí do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

30. 4. 2017

Pálení čarodějnic

ZŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic, SDH Těšany – areál za školou

hravé odpoledne ve spolupráci s SDH Těšany před pálením čarodějnic – RC

 

duben 2017

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

KVĚTEN

21. 5. 2017

Děkovná pouť za šťastný návrat z koncentračních táborů s žehnáním polí a vinic

Těšany - Kaple Panny Marie, Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

29. 5. - 2. 6. 2017

Škola v přírodě

Škola v přírodě Zubří, ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

Květen 2017

Setkání jubilantů a seniorů

OU Těšany, restaurace KOROK

 

Květen 2017

Zápis dětí do MŠ

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

ČERVEN

3. 6. 2017

Těšanská stopa

Společná akce RC a mladých hasičů

 

9. – 11. 6. 2017

Barnabášské hody
Těšany - společenské centrum, tělocvična ZŠ, TJ Sokol Těšany, stárci, farnost Těšany, obec, info: www.outesany.cz

11. 6. v 9.00 hodin – hodová mše svatá

 

 

 

17. 6. 2017

Sportovní/Dětský den 

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

18. 6. 2017

Slavnost Božího Těla – 8. 30   

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

20. 6. 2017

Den otevřených dveří

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

24. 6. 2017

Ženský turnaj

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

24. - 25. 6. 2017

Fotbalový turnaj – BISON Cup 

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

25. 6. 2017

Memoriál Jana Hniličky

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

 

25. 6. 2017

Slavnost Prvního svatého přijímání – v 9.00      

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

29. – 30. 6. 2017

Slavnostní zakončení školního roku, loučení 9. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

Červen 2017

Zahradní slavnost

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

ČERVENEC

Tábor ROBINSON  (termín bude upřesněn)

RC Na Myšáku

Kontaktní osoba: Monika Kružíková

 

Červenec 2017

IV. Těšanský hudební festival

Festival ve vinici, Orel Těšany

 

SRPEN

22. 8. – 27. 8. 2017

Soustředění mladých hasičů

SDH Těšany

ZÁŘÍ

4. 9. 2017

Slavnostní zahájení školního roku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

4. 9. 2017

Žehnání aktovek a školních potřeb, bohoslužba za žáky, studenty a pedagogy

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

1. - 3. 9. 2017

19. ročník národopisných slavností

Těšany - dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého Slovácka a Brněnska - Babské hody, přehlídka národopisných souborů, soutěž dobrovolných hasičských sborů, výstava, soutěž kovářů, ukázky lidových řemesel, atd.

 Poděkování za úrodu – kostel (farnost Těšany) 3. 9. v 10.00 hodin

Těšany - kovárna, náves, společenské centrum, tělocvična ZŠ, kostel, Obec, spolky, farnost Těšany

 

ŘÍJEN

Vítání občánků

OU Těšany

 

6. - 7.10.2017

 Podzimní veselý bazárek 

Tělocvična ZŠ Těšany , RC na Myšáku

Již tradiční bazárek dětškého oblečení, sporotovních potřeb, potřeb pro miminka a maminky. Více informací na www.veselybazarek.cz

 

28. - 29. 10. 2017

IV. Pingpongový turnaj Myšák Cup - turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé

Místo Orlovna Těšany

Kontaktní osoba: Vladislava Vaněčková

 

Říjen 2017

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

Říjen 2017

Výlet do kina

SDH Těšany

 

LISTOPAD

5. 11. 2017

Pobožnost za zemřelé na hřbitově 15.00 hodin     

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

9. 11. 2017

ZŠ Těšany „Den pro zdraví“

Projektový den pro žáky ZŠ a MŠ Těšany, zdraví životní styl, vystoupení lektorů

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

11. 11. 2017

Svatomartinské lampionové putování

RC Na Myšáku

 

 

 

 

PROSINEC

 

1. 12. – 3. 12. 2017

Čas adventní, čas očekávání – slavnostní rozsvěcování vánočního stromu u kovárny, výstava betlémů v prostorách kovárny, kulturní program ZŠ a MŠ Těšany, obec Těšany, spolky

Těšany - kovárna, Orel Těšany, Technické muzeum v Brně, ZŠ a MŠ Těšany, ZŠ a MŠ Těšany, Obec Těšany, Těšánek.

 

2. 12. 2017

Mikulášské závody - halová soutěž mladých hasičů

SDH Těšany

 

3. 12. 2017

Mikulášské čertohrátky

SDH Těšany, RC Na Myšáku

 

4. 12. 2017        

Mikuláš v kostele

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz     

 

10. 12. 2017

pohádka – divadelní představení pro děti

RC Na Myšáku

 

 

 

23. 12. 2017

Charitativní koncert

Farnost Těšany, ZŠ Těšany, info: www.farnosttesany.cz    

 

24. 12., 25. 12. 2017

Vánoční mše svatá 24.00 hodin   

Vánoční mše svatá královská v 9.00 hodin

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

  

26. 12. 2017

Štěpánský turnaj

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

31. 12. 2017

Mše svatá na poděkování Bohu za uplynulý rok v 17.30 hodin     

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

Prosinec 2017

Otevření nové hasičské zbrojnice

výročí 120 let založení SDH Těšany a 20 let od znovuobnovení tohoto sboru.

SDH Těšany