Kulturní kalendář 2018

Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech

v roce 2018

 

LEDEN

6. 1. 2018

Tříkrálová sbírka      

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

20. 1. 2018

Těšanský uzel

Závody v uzlování, SDH Těšany

 

24. 1. 2018

Den otevřených dveří

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

26. 1. 2018

Myslivecký ples                                                                                      

20.00 hod, hraje skupina MODUL, Těšany, společenské centrum, pořádá Myslivecké sdružení Těšany  

 

27. 1. 2018

Zabijačkové hody

Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

 

leden – červen 2018

RC Na Myšáku  -  středeční dopolední  tvoření a hraní pro nejmenší

Orel                    - pondělní „Lušňáček“   16-17 hodin

                           - páteční „Sportovky“

Cvičení pro ženy – út: 17.30 – 19.00, čt: 18.00 – 19.30 – Vlaďka Ferinová

Cvičení – aerobic+kruhový trénink – ne, út: 19.00 – 20.00 – Hanka Fiury

 

ÚNOR 

10. 2. 2018

Ostatkový průvod maškar

Těšany - pořádá SDH Těšany

 

14. 2. 2018

Bohoslužba popeleční středy – 17.00 hodin     

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

18. 2. 2018

Dětský maškarní ples

Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek 

 

24. 2. 2018

Hasičský ples

Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, SDH Těšany

 

únor 2018

Ostatková beseda u cimbálu

Těšany, baby z Těšan, Lušňáček, Sál restaurace Korok

 

únor 2018

Zájezd do divadla

OU Těšany

 

BŘEZEN 

17. 3. 2018

Jarní bazárek

RC Na Myšáku, tělocvična

 

25. 3. 2018 (květná neděle)

Otloukej se píšťaličko

Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, píšťalek, žil z vrbového proutí, atd.
Těšany – kovárna, náves, Orel Těšany, ZŠ Těšany ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně

 

březen 2018

29. 3. Obřady Zeleného čtvrtku

30. 3. Obřady Velkého pátku

31. 3. Slavná Velikonoční vigilie

1. 4. Slavná bohoslužba Vzkříšení Páně s žehnáním pokrmů    

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

březen 2018

Vítání občánků

OU Těšany

 

březen 2018

Velikonoční dílny pro děti a rodiče

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

DUBEN

10. 4. 2018

Zápis dětí do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

21. 4. 2018

Dopravní dětský den BESIP a IZS JMK

SDH Těšany

 

30. 4. 2018

Pálení čarodějnic

ZŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic, SDH Těšany – areál za školou

hravé odpoledne ve spolupráci s SDH Těšany před pálením čarodějnic – RC

 

duben 2018

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

duben 2018

Otevření nové hasičské zbrojnice

SDH Těšany

 

KVĚTEN

26. 5. 2018

Těšanská stopa

Společná akce RC a mladých hasičů

 

27. 5. 2018

Děkovná pouť za šťastný návrat z koncentračních táborů s žehnáním polí a vinic

Těšany - Kaple Panny Marie, Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

28. 5. - 1. 6. 2018

Škola v přírodě

Škola v přírodě Zubří, ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

květen 2018

Setkání jubilantů a seniorů

OU Těšany

 

květen 2018

Zápis dětí do MŠ

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

ČERVEN

3. 6. 2018

Slavnost Božího Těla – 8. 30   

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

8. – 10. 6. 2018

Barnabášské hody
Těšany - společenské centrum, tělocvična ZŠ, TJ Sokol Těšany, stárci, farnost Těšany, obec, info: www.outesany.cz

10. 6. v 9.00 hodin – hodová mše svatá

 

19. 6. 2018

Den otevřených dveří

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

23. 6. 2018

Sportovní/Dětský den 

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

30. 6. – 1. 7. 2018

Fotbalový turnaj – BISON Cup 

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

17. 6. 2018

Slavnost Prvního svatého přijímání – v 9.00      

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

28. – 29. 6. 2018

Slavnostní zakončení školního roku, loučení 9. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

červen 2018

Zahradní slavnost

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

ČERVENEC

1. 7. 2018

Memoriál Jana Hniličky

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

5. 7. 2018

Tradiční posezení s Donavou na kovárně od 19.00 hodin

Kontaktní osoba: Libor Langášek

 

Tábor ROBINSON  (termín bude upřesněn)

RC Na Myšáku

Kontaktní osoba: Monika Kružíková

 

červenec 2018

V. Těšanský hudební festival

Festival ve vinici, Orel Těšany

 

ZÁŘÍ

3. 9. 2018

Slavnostní zahájení školního roku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

3. 9. 2018

Žehnání aktovek a školních potřeb, bohoslužba za žáky, studenty a pedagogy

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

7. - 9. 9. 2018

20. ročník národopisných slavností

Těšany - dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého Slovácka a Brněnska - Babské hody, přehlídka národopisných souborů, soutěž dobrovolných hasičských sborů, výstava, soutěž kovářů, ukázky lidových řemesel, soutěž Těšanský koláč, atd.

 Poděkování za úrodu – kostel (farnost Těšany) 3. 9. v 10.00 hodin

Těšany - kovárna, náves, společenské centrum, tělocvična ZŠ, kostel, Obec, spolky, farnost Těšany

 

ŘÍJEN

6. 10. 2018

Podzimní bazárek

RC Na Myšáku, tělocvična

 

říjen

Vítání občánků

OU Těšany

20. - 21. 10. 2018

V. Pingpongový turnaj Myšák Cup - turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé

Místo Orlovna Těšany

Kontaktní osoba: Vladislava Vaněčková

 

říjen 2018

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

LISTOPAD

4. 11. 2018

Pobožnost za zemřelé na hřbitově  

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

8. 11. 2018

ZŠ Těšany „Den pro zdraví“

Projektový den pro žáky ZŠ a MŠ Těšany, zdraví životní styl, vystoupení lektorů

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

10. 11. 2018

Svatomartinské lampionové putování

RC Na Myšáku

 

 

 

PROSINEC

 

30. 11. – 2. 12. 2018

Čas adventní, čas očekávání – slavnostní rozsvěcování vánočního stromu u kovárny, výstava betlémů v prostorách kovárny, kulturní program ZŠ a MŠ Těšany, obec Těšany, spolky

Těšany - kovárna, Orel Těšany, Technické muzeum v Brně, ZŠ a MŠ Těšany, ZŠ a MŠ Těšany, Obec Těšany, Těšánek.

 

1. 12. 2018

Mikulášské závody - halová soutěž mladých hasičů

SDH Těšany

 

2. 12. 2018

Mikulášské čertohrátky u kovárny

SDH Těšany, RC Na Myšáku

 

6. 12. 2018        

Mikuláš v kostele

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz     

 

9. 12. 2018

pohádka – divadelní představení pro děti

RC Na Myšáku

 

23. 12. 2018

Předvánoční koncert

Farnost Těšany, ZŠ Těšany, info: www.farnosttesany.cz    

 

24. 12., 25. 12. 2018

Vánoční mše svatá 22.00 hodin   

Vánoční mše svatá královská v 9.00 hodin

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

  

26. 12. 2018

Štěpánský turnaj

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

31. 12. 2018

Mše svatá na poděkování Bohu za uplynulý rok v 17.30 hodin     

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

 

 

 

   

 

 

 

Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech

v roce 2018

 

LEDEN

6. 1. 2018

Tříkrálová sbírka      

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

20. 1. 2018

Těšanský uzel

Závody v uzlování, SDH Těšany

 

24. 1. 2018

Den otevřených dveří

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

26. 1. 2018

Myslivecký ples                                                                                      

20.00 hod, hraje skupina MODUL, Těšany, společenské centrum, pořádá Myslivecké sdružení Těšany  

 

27. 1. 2018

Zabijačkové hody

Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

 

leden – červen 2018

RC Na Myšáku  -  středeční dopolední  tvoření a hraní pro nejmenší

Orel                    - pondělní „Lušňáček“   16-17 hodin

Cvičení pro ženy – út: 17.30 – 19.00, čt: 18.00 – 19.30 – Vlaďka Ferinová

Cvičení – aerobic+kruhový trénink – ne, út: 19.00 – 20.00 – Hanka Fiury

 

ÚNOR 

10. 2. 2018

Ostatkový průvod maškar

Těšany - pořádá SDH Těšany

 

14. 2. 2018

Bohoslužba popeleční středy – 17.00 hodin     

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

18. 2. 2018

Dětský maškarní ples

Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek 

 

24. 2. 2018

Hasičský ples

Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, SDH Těšany

 

únor 2018

Ostatková beseda u cimbálu

Těšany, baby z Těšan, Lušňáček, Sál restaurace Korok

 

únor 2018

Zájezd do divadla

OU Těšany

 

BŘEZEN 

17. 3. 2018

Jarní bazárek

RC Na Myšáku, tělocvična

 

25. 3. 2018 (květná neděle)

Otloukej se píšťaličko

Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, píšťalek, žil z vrbového proutí, atd.
Těšany – kovárna, náves, Orel Těšany, ZŠ Těšany ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně

 

březen 2018

29. 3. Obřady Zeleného čtvrtku

30. 3. Obřady Velkého pátku

31. 3. Slavná Velikonoční vigilie

1. 4. Slavná bohoslužba Vzkříšení Páně s žehnáním pokrmů    

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

březen 2018

Vítání občánků

OU Těšany

 

březen 2018

Velikonoční dílny pro děti a rodiče

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

DUBEN

10. 4. 2018

Zápis dětí do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

21. 4. 2018

Dopravní dětský den BESIP a IZS JMK

SDH Těšany

 

30. 4. 2018

Pálení čarodějnic

ZŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic, SDH Těšany – areál za školou

hravé odpoledne ve spolupráci s SDH Těšany před pálením čarodějnic – RC

 

duben 2018

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

duben 2018

Otevření nové hasičské zbrojnice

SDH Těšany

 

KVĚTEN

26. 5. 2018

Těšanská stopa

Společná akce RC a mladých hasičů

 

27. 5. 2018

Děkovná pouť za šťastný návrat z koncentračních táborů s žehnáním polí a vinic

Těšany - Kaple Panny Marie, Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

28. 5. - 1. 6. 2018

Škola v přírodě

Škola v přírodě Zubří, ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

květen 2018

Setkání jubilantů a seniorů

OU Těšany

 

květen 2018

Zápis dětí do MŠ

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

ČERVEN

3. 6. 2018

Slavnost Božího Těla – 8. 30   

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

8. – 10. 6. 2018

Barnabášské hody
Těšany - společenské centrum, tělocvična ZŠ, TJ Sokol Těšany, stárci, farnost Těšany, obec, info: www.outesany.cz

10. 6. v 9.00 hodin – hodová mše svatá

 

19. 6. 2018

Den otevřených dveří

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

23. 6. 2018

Sportovní/Dětský den 

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

30. 6. – 1. 7. 2018

Fotbalový turnaj – BISON Cup 

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

17. 6. 2018

Slavnost Prvního svatého přijímání – v 9.00      

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

28. – 29. 6. 2018

Slavnostní zakončení školního roku, loučení 9. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

červen 2018

Zahradní slavnost

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

ČERVENEC

1. 7. 2018

Memoriál Jana Hniličky

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

5. 7. 2018

Tradiční posezení s Donavou na kovárně od 19.00 hodin

Kontaktní osoba: Libor Langášek

 

Tábor ROBINSON  (termín bude upřesněn)

RC Na Myšáku

Kontaktní osoba: Monika Kružíková

 

červenec 2018

V. Těšanský hudební festival

Festival ve vinici, Orel Těšany

 

ZÁŘÍ

3. 9. 2018

Slavnostní zahájení školního roku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

3. 9. 2018

Žehnání aktovek a školních potřeb, bohoslužba za žáky, studenty a pedagogy

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

7. - 9. 9. 2018

20. ročník národopisných slavností

Těšany - dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého Slovácka a Brněnska - Babské hody, přehlídka národopisných souborů, soutěž dobrovolných hasičských sborů, výstava, soutěž kovářů, ukázky lidových řemesel, soutěž Těšanský koláč, atd.

 Poděkování za úrodu – kostel (farnost Těšany) 3. 9. v 10.00 hodin

Těšany - kovárna, náves, společenské centrum, tělocvična ZŠ, kostel, Obec, spolky, farnost Těšany

 

ŘÍJEN

6. 10. 2018

Podzimní bazárek

RC Na Myšáku, tělocvična

 

říjen

Vítání občánků

OU Těšany

20. - 21. 10. 2018

V. Pingpongový turnaj Myšák Cup - turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé

Místo Orlovna Těšany

Kontaktní osoba: Vladislava Vaněčková

 

říjen 2018

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

LISTOPAD

4. 11. 2018

Pobožnost za zemřelé na hřbitově  

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

8. 11. 2018

ZŠ Těšany „Den pro zdraví“

Projektový den pro žáky ZŠ a MŠ Těšany, zdraví životní styl, vystoupení lektorů

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

10. 11. 2018

Svatomartinské lampionové putování

RC Na Myšáku

 

 

 

PROSINEC

 

30. 11. – 2. 12. 2018

Čas adventní, čas očekávání – slavnostní rozsvěcování vánočního stromu u kovárny, výstava betlémů v prostorách kovárny, kulturní program ZŠ a MŠ Těšany, obec Těšany, spolky

Těšany - kovárna, Orel Těšany, Technické muzeum v Brně, ZŠ a MŠ Těšany, ZŠ a MŠ Těšany, Obec Těšany, Těšánek.

 

1. 12. 2018

Mikulášské závody - halová soutěž mladých hasičů

SDH Těšany

 

2. 12. 2018

Mikulášské čertohrátky u kovárny

SDH Těšany, RC Na Myšáku

 

6. 12. 2018        

Mikuláš v kostele

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz     

 

9. 12. 2018

pohádka – divadelní představení pro děti

RC Na Myšáku

 

23. 12. 2018

Předvánoční koncert

Farnost Těšany, ZŠ Těšany, info: www.farnosttesany.cz    

 

24. 12., 25. 12. 2018

Vánoční mše svatá 22.00 hodin   

Vánoční mše svatá královská v 9.00 hodin

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

  

26. 12. 2018

Štěpánský turnaj

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

31. 12. 2018

Mše svatá na poděkování Bohu za uplynulý rok v 17.30 hodin     

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

 

 

Kulturní, sportovní a společenské akce v Těšanech

v roce 2018

 

LEDEN

6. 1. 2018

Tříkrálová sbírka      

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

20. 1. 2018

Těšanský uzel

Závody v uzlování, SDH Těšany

 

24. 1. 2018

Den otevřených dveří

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

26. 1. 2018

Myslivecký ples                                                                                      

20.00 hod, hraje skupina MODUL, Těšany, společenské centrum, pořádá Myslivecké sdružení Těšany  

 

27. 1. 2018

Zabijačkové hody

Těšany, u hřiště, TJ Sokol Těšany

 

leden – červen 2018

RC Na Myšáku  -  středeční dopolední  tvoření a hraní pro nejmenší

Orel                    - pondělní „Lušňáček“   16-17 hodin

Cvičení pro ženy – út: 17.30 – 19.00, čt: 18.00 – 19.30 – Vlaďka Ferinová

Cvičení – aerobic+kruhový trénink – ne, út: 19.00 – 20.00 – Hanka Fiury

 

ÚNOR 

10. 2. 2018

Ostatkový průvod maškar

Těšany - pořádá SDH Těšany

 

14. 2. 2018

Bohoslužba popeleční středy – 17.00 hodin     

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

18. 2. 2018

Dětský maškarní ples

Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, ZŠ-MŠ a Těšánek 

 

24. 2. 2018

Hasičský ples

Těšany, společenské centrum, Tělocvična ZŠ, SDH Těšany

 

únor 2018

Ostatková beseda u cimbálu

Těšany, baby z Těšan, Lušňáček, Sál restaurace Korok

 

únor 2018

Zájezd do divadla

OU Těšany

 

BŘEZEN 

17. 3. 2018

Jarní bazárek

RC Na Myšáku, tělocvična

 

25. 3. 2018 (květná neděle)

Otloukej se píšťaličko

Ukázka lidových zvyků, výroba kraslic, píšťalek, žil z vrbového proutí, atd.
Těšany – kovárna, náves, Orel Těšany, ZŠ Těšany ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně

 

březen 2018

29. 3. Obřady Zeleného čtvrtku

30. 3. Obřady Velkého pátku

31. 3. Slavná Velikonoční vigilie

1. 4. Slavná bohoslužba Vzkříšení Páně s žehnáním pokrmů    

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

březen 2018

Vítání občánků

OU Těšany

 

březen 2018

Velikonoční dílny pro děti a rodiče

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

DUBEN

10. 4. 2018

Zápis dětí do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

21. 4. 2018

Dopravní dětský den BESIP a IZS JMK

SDH Těšany

 

30. 4. 2018

Pálení čarodějnic

ZŠ Těšany – odpolední slet čarodějnic, SDH Těšany – areál za školou

hravé odpoledne ve spolupráci s SDH Těšany před pálením čarodějnic – RC

 

duben 2018

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

duben 2018

Otevření nové hasičské zbrojnice

SDH Těšany

 

KVĚTEN

26. 5. 2018

Těšanská stopa

Společná akce RC a mladých hasičů

 

27. 5. 2018

Děkovná pouť za šťastný návrat z koncentračních táborů s žehnáním polí a vinic

Těšany - Kaple Panny Marie, Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

28. 5. - 1. 6. 2018

Škola v přírodě

Škola v přírodě Zubří, ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

květen 2018

Setkání jubilantů a seniorů

OU Těšany

 

květen 2018

Zápis dětí do MŠ

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

ČERVEN

3. 6. 2018

Slavnost Božího Těla – 8. 30   

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

8. – 10. 6. 2018

Barnabášské hody
Těšany - společenské centrum, tělocvična ZŠ, TJ Sokol Těšany, stárci, farnost Těšany, obec, info: www.outesany.cz

10. 6. v 9.00 hodin – hodová mše svatá

 

19. 6. 2018

Den otevřených dveří

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

23. 6. 2018

Sportovní/Dětský den 

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

30. 6. – 1. 7. 2018

Fotbalový turnaj – BISON Cup 

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

17. 6. 2018

Slavnost Prvního svatého přijímání – v 9.00      

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

28. – 29. 6. 2018

Slavnostní zakončení školního roku, loučení 9. ročníku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

červen 2018

Zahradní slavnost

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

ČERVENEC

1. 7. 2018

Memoriál Jana Hniličky

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

5. 7. 2018

Tradiční posezení s Donavou na kovárně od 19.00 hodin

Kontaktní osoba: Libor Langášek

 

Tábor ROBINSON  (termín bude upřesněn)

RC Na Myšáku

Kontaktní osoba: Monika Kružíková

 

červenec 2018

V. Těšanský hudební festival

Festival ve vinici, Orel Těšany

 

ZÁŘÍ

3. 9. 2018

Slavnostní zahájení školního roku

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

3. 9. 2018

Žehnání aktovek a školních potřeb, bohoslužba za žáky, studenty a pedagogy

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

7. - 9. 9. 2018

20. ročník národopisných slavností

Těšany - dědina na pomezí dvou regionů Hanáckého Slovácka a Brněnska - Babské hody, přehlídka národopisných souborů, soutěž dobrovolných hasičských sborů, výstava, soutěž kovářů, ukázky lidových řemesel, soutěž Těšanský koláč, atd.

 Poděkování za úrodu – kostel (farnost Těšany) 3. 9. v 10.00 hodin

Těšany - kovárna, náves, společenské centrum, tělocvična ZŠ, kostel, Obec, spolky, farnost Těšany

 

ŘÍJEN

6. 10. 2018

Podzimní bazárek

RC Na Myšáku, tělocvična

 

říjen

Vítání občánků

OU Těšany

20. - 21. 10. 2018

V. Pingpongový turnaj Myšák Cup - turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé

Místo Orlovna Těšany

Kontaktní osoba: Vladislava Vaněčková

 

říjen 2018

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

LISTOPAD

4. 11. 2018

Pobožnost za zemřelé na hřbitově  

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

 

8. 11. 2018

ZŠ Těšany „Den pro zdraví“

Projektový den pro žáky ZŠ a MŠ Těšany, zdraví životní styl, vystoupení lektorů

ZŠ a MŠ Těšany, info: zsamstesany.cz

 

10. 11. 2018

Svatomartinské lampionové putování

RC Na Myšáku

 

 

 

PROSINEC

 

30. 11. – 2. 12. 2018

Čas adventní, čas očekávání – slavnostní rozsvěcování vánočního stromu u kovárny, výstava betlémů v prostorách kovárny, kulturní program ZŠ a MŠ Těšany, obec Těšany, spolky

Těšany - kovárna, Orel Těšany, Technické muzeum v Brně, ZŠ a MŠ Těšany, ZŠ a MŠ Těšany, Obec Těšany, Těšánek.

 

1. 12. 2018

Mikulášské závody - halová soutěž mladých hasičů

SDH Těšany

 

2. 12. 2018

Mikulášské čertohrátky u kovárny

SDH Těšany, RC Na Myšáku

 

6. 12. 2018        

Mikuláš v kostele

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz     

 

9. 12. 2018

pohádka – divadelní představení pro děti

RC Na Myšáku

 

23. 12. 2018

Předvánoční koncert

Farnost Těšany, ZŠ Těšany, info: www.farnosttesany.cz    

 

24. 12., 25. 12. 2018

Vánoční mše svatá 22.00 hodin   

Vánoční mše svatá královská v 9.00 hodin

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz

  

26. 12. 2018

Štěpánský turnaj

hřiště Sokol Těšany, areál ZŠ Těšany, TJ Sokol Těšany

 

31. 12. 2018

Mše svatá na poděkování Bohu za uplynulý rok v 17.30 hodin     

Farnost Těšany, info: www.farnosttesany.cz