Hasiči Těšany

Sbor dobrovolných hasičů Těšany (dále SDH)

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těšany
Těšany 141, 664 54 Těšany
IČ: 66598559
jednatel: Jana Štelclová

sdh@sdhtesany.cz

bankovní spojení: 1340548309/0800

 

Velitel Jednotky

728236502

SDH se skládá ze dvou organizací.

SDH je společenská bezpříspěvková organizace, která si na svoji činnost vydělává pořádáním kulturních, společenských a brigádnických akcí. V letošním roce to byl ples, maškarní průvod obcí, sběr železného šrotu, podzimní slavnosti a mikulášská zábava.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Těšany (dále JSDHO)

Rozpočet pro výjezdovou jednotku je dán potřebami jednotky. Investiční a neinvestiční náklady hradí obec sama. Pokud je jednotka vyslána mimo obec, tak náklady hradí HZS kraje. Letos jsme byli povoláni na řešení krizové situace po přívalových srážkách ve Vojkovicích. Náklady na zpevnění hráze – pytlování a na použití naší elektrocentrály a osvětlení nám byly plně uhrazeny.

Musíme také poděkovat všem sponzorům, kteří nás podporují jak finančně, tak materiálně během roku nebo darem do tomboly. Nesmím zapomenout na vás, kteří nám pomáháte s pořádáním všech akcí a poděkovat vám, kteří nás podporujete vaší účastí na těchto akcích.

Děkuji našim klukům za všechnu práci, kterou vykonali na zásazích, za práci na hasičské zbrojnici, za práci pro obec i soukromé osoby.

Za Sbor dobrovolných hasičů Jana Štelclová

ZVEME VŠECHNY DĚTI MEZI NÁS !

PODÍVEJTE SE NA NAŠE STRÁNKY, KDE NALEZNETE VÍCE INFORMACÍ :

www.sdhtesany.cz

 

 

Naše nová hasičská zbrojnice:

Komíny způsobují požáry

Počasí posledních dnů vede ke zvýšenému počtu požárů, způsobených nevyhovujícím stavem komínů. Za technický stav komínů a požární bezpečnost odpovídají majitelé nebo správci domů, stavu komínů by proto měli věnovat náležitou pozornost.

Komíny tepelných spotřebičů s výkonem do 50 kW je podle vyhlášky č. 111/1981 Sb., nutné pravidelně kontrolovat a čistit. U plynových spotřebičů napojených na komín s vložkou je třeba pozvat kominíka na revizi nebo údržbu 2x ročně, u komínů bez vložky a u spotřebičů na tuhá a kapalná paliva 6x ročně, u chat a rekreačních chalup je lhůta 1x ročně. Odborník by měl komín zkontrolovat při každé změně druhu paliva nebo spotřebiče. Komínové těleso musí mít kompaktní a nepoškozené zdivo, i na půdě omítnuté a obílené tak, aby bylo vidět případné praskliny a byla zaručena dokonalá neprostupnost vůči spalinám a přílišnému žáru.Vymetací a vybírací otvory musí být opatřeny nepoškozenými dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Ve vzdálenosti do jednoho metru od komínového tělesa nelze skladovat žádné hořlavé materiály, to platí i pro půdy, připojení nového tepelného spotřebiče je třeba svěřit odborníkovi, který zaručí, že rozpálený kouřovod při prostupu stěnou nebo stropem nenaruší žádné hořlavé materiály.

Pokud se i přes péči a údržbu v komínu vznítí saze a dehtové usazeniny, požár se nikdy nesmí hasit vodou, to by mohlo vést k popraskání nebo dokonce i k výbuchu. V takovém případě je třeba volat tísňové linky 150 nebo 112. Do příjezdu hasičů je třeba vyklidit okolí komínu, případně se pokusit zkrotit plameny opatrným vhazováním suchého písku do vymetacích dvířek, nebo se střechy do komínu.

 

npor. Ing. Bronislav Kocman

stanice Židlochovice

HZS Jihomoravského kraje