RC NA Myšáku, z.s.

 

...je těšanské rodinné centrum, které sídlí v budově tvz. Myšáku za obecním úřadem. Centrum pořádá během roku různé akce pro děti a jejich rodiče. Každoročně se pravidelně konají akce jako Těšanská stopa, Veselý bazárek, Lampionový průvod a Pinpongový turnaj Myšák cup. Během týdne probíhají pravidelné aktivity a kroužky:

Ve školním roce 2021-22 tyto:

Od října pro děti otevírá Rc Na Myšáku tyto pravidelné kroužky:
PONDĚLÍ: (oba kroužky až od 11.10.!)
Hýbánky – 9:30 – Výstavka ZŠ - bez přihlášení
Zpívánky – 16:00 – budova Myšák (kapacita plná)
ÚTERÝ
Robotika – 16:00 – ZŠ Těšany (kapacita plná)
Keramika pro dospělé – 17:00- ZŠ Těšany (kapacita plná)
STŘEDA
Radovánky – 9:00 – budova Myšák - bez přihlášení
Keramika pro děti – 15:30 – ZŠ Těšany (kapacita plná)
 
Letos jsme se zapojili do nového projektu, který vznikl ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, jehož cílem je zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Jde o projekt z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hrazený z Evropských strukturálních a investičních fondů "NNO Slavkovské bojiště v přírodě".
Díky tomuto projektu, máte dříve placené kroužky zadarmo a navíc budeme pořádat několik workshopů na zajímavá témata. Zatím jsou na podzim v plánu tyto:

 

Webové stránky http://www.rcnamysaku.cz

Pravidelná akce pořádaná maminkami z Myšáku je i Těšanský bazárek, více na www.veselybazarek.cz

Plakáty k pravidelným kroužkům:

Těšíme se na Vás!