RC NA Myšáku, z.s.

 

...je těšanské rodinné centrum, které sídlí v budově tvz. Myšáku za obecním úřadem. Centrum pořádá během roku různé akce pro děti a jejich rodiče. Každoročně se pravidelně konají akce jako Těšanská stopa, Veselý bazárek, Lampionový průvod a Pinpongový turnaj Myšák cup. Během týdne probíhají pravidelné aktivity a kroužky:

Ve školním roce 2020-21 tyto:

PO: Zpívánky 16:30 -jen přihlášení

ST: Radovánky - 9-11- bez přihlášení

ČT: Hýbánky - 9:30 - bez přihlášení

ČT: Keramika- 15:30 -jen přihlášení

ČT: Robotika 16:00 -jen přihlášení

Letos jsme se zapojili do nového projektu, který vznikl ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, jehož cílem je zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Jde o projekt z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hrazený z Evropských strukturálních a investičních fondů "NNO Slavkovské bojiště v přírodě".
Díky tomuto projektu, máte dříve placené kroužky zadarmo a navíc budeme pořádat několik workshopů na zajímavá témata. Zatím jsou na podzim v plánu tyto:

Webové stránky http://www.rcnamysaku.cz

Pravidelná akce pořádaná maminkami z Myšáku je i Těšanský bazárek, více na www.veselybazarek.cz

Plakáty k pravidelným kroužkům: