Muzika DONAVA

Muzika DONAVA

Muzika DONAVA vznikla přirozeným sloučením několika skupinek muzikantů, které se vytvořily koncem 90. let v okolí Brna - v Žatčanech, Újezdu u Brna, Těšanech, ....

Od vzniku po dnešek bylo kapelu vidět a slyšet při různých příležitostech v rámci České republiky, ale i v Rakousku a Slovinsku a muzikantů, kteří se těchto akcí zúčastnili, je už několik desítek.
Za zmínku stojí zejména vystoupení „Pod Slavkovem, pod tó horó“, které bylo tematicky zaměřeno k Bitvě u Slavkova, účast na Slováckém roku v Kyjově a Jízdě králů ve Vlčnově.

V Těšanech se můžete s muzikou DONAVA setkat 5.7. na posezení ve dvoře kovárny nebo společně s těšanskými chlapy začátkem září na národopisných slavnostech.

Kontakt: donava@seznam.cz

Více zde: http://donava.webnode.cz/