Chrámový sbor Těšany

Chrámový sbor v Těšanech působí již řadu let a obohacuje slavnostní mše svaté v kostele sv. Barnabáše během celého roku. Těšanské ženy pod vedením paní varhanice Langáškové nacvičují hlavně duchovní písně určené k liturgii. Na letošní Vánoce secvičily celou Vánoční mši, kterou s nimi zpívali i Těšanští muži.

Fotografie jsou z doprovázení při dušičkové pobožnosti na novém hřbitově.