Schola KAMÍNKY

Chrámová schola Kamínky je tvořena převážně z mladých lidí a dětí, kteří se rádi sejdou a zazpívají si pěkné duchovní i světské písně. Schola zpívá během roku na různých slavnostech během mší svatých v kostele sv. Barnabáše v Těšanech, ale také na svatbách a křtinách. Doprovody na těchto akcích je možné si domluvit u vedoucí scholy p. Radky Kučerkové na telefonu: 775170480.