20.1.2022

Včera se našla dětská koloběžka u multifunkčního hřiště. 

Pokud ji někdo postrádá, volejte na obecní úřad (544 2348 234).