Předvánoční koncert Štěpánských koledníků

Datum konání akce:21. 12. 2023
 
Místo konání akce:Kostel sv. Barnabáše
 
Pořadatel akce:Farnost Těšany, Obec Těšan