Úřední deska

Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.2.2020

Typ dokumentu: Oznámení
Číslo jednací: OUTE/167/2020/NJ
Datum vyvěšení: 24. 3. 2020
Datum sejmutí oznámení: 31. 12. 2023Připojené dokumenty:

U1376_Seznam.xls (2259 kB)