Úřední deska

Usnesení o dražební vyhlášce

Typ dokumentu: Oznámení
Číslo jednací: OUTE/679/2021/NJ
Datum vyvěšení: 19. 7. 2021
Datum sejmutí oznámení: 16. 9. 2021Připojené dokumenty:

U1526_Uredni deska.pdf (463 kB)