Úřední deska

Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Typ dokumentu: Oznámení
Číslo jednací: OUTE/815/2021/NJ
Datum vyvěšení: 30. 8. 2021
Datum sejmutí oznámení: 31. 12. 2023Připojené dokumenty:

U1542_Tesany.xls (2118 kB)