Úřední deska

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu - návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těšany

Typ dokumentu: Oznámení
Číslo jednací: OUTE/894/2021/NJ
Datum vyvěšení: 30. 9. 2021
Datum sejmutí oznámení: 15. 10. 2021Připojené dokumenty:

U1547_Tes_I_rozhodnuti_DMS.pdf (591 kB)