!!! CHARITY DAY ZRUŠEN !!!

Moc nás to mrzí, ale z důvodu šíření pandemie se letošní ročník ruší.
Hledat v této nejisté době náhradní termín je prakticky nemožné.
Všem Vám přejeme pevné zdraví a těšíme se na naše další společné setkání.

Přispívat stálé můžete na transparentní účet zapsaného ústavu Společnou cestou s námi:
115-3520510227/0100 (variabilní symbol 2020)

I když se Charity Day letos neuskuteční, budeme moc rádi za Vaše dobrovolné příspěvky.

Tým Charity Day