CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO DOMOVY SENIORŮ A NEMOCNICE- Telnice

Situace s materiálními prostředky (ale nejen jimi) v některých
domovech pro seniory a nemocnicích začíná být tíživá.
Pro tyto účely v budově ÚO Telnice (Růžová 243)
sbíráme následující dary:

- respirátory (FFP2), ochranné štíty, ochranné obleky s kapucí,
- jednorázové latexové či nitrilové rukavice (velikost M, L),
- čerstvé ovoce (např. jablka), zelenina (např. brambory),
- med, mošt, ovocné džusy, ovocné sirupy,
- sladkosti (např. čokoládové tyčinky), DIA oplatky a sladkosti,
- nové radiopřijímače s anténou (s možností připojení na 230V).

Všechny tyto materiální dary budou Obcí Telnice podle konkrétních požadavků
rozváženy do domovů pro seniory a do nemocnic. Přinášet je můžete
na telnickou poštu v běžné provozní době: Po, St, Čt 8-18 hod., Út, Pá 8-12 hod.

Bližší informace na tel.: 725 33 00 44.

Srdečně děkujeme!