Dotazník k regionální značce „Brněnsko“

Místní akční skupiny (MAS) kolem Brna (MAS Slavkovské bojiště, MAS Brána Vysočiny, MAS Brána Brněnska, MAS Bobrava, MAS Podbrněnsko) už delší dobu připravují vznik nové regionální značky s pracovním názvem „BRNĚNSKO“ Přestože nám v tom brání současná situace a nemůžeme setkat se osobně, rádi bychom značku nastartovali co nejdříve.

Co to vlastně je regionální značka? Z pohledu zákazníka se jedná o vizuální označení výrobků a služeb, které garantuje jejich původ a kvalitu. Takto označené zboží bude vždy splňovat konkrétní smysluplná kritéria. Držiteli regionální značky také plynou další výhody jako je společná propagace a mediální podpora. Rádi bychom, aby vznik a vývoj naší značky vzali za vlastní ti, kdo ji budou chtít používat. Aby „MASkovská“ značka byla naším společným dílem. To je ta pomoc, kterou hledáme.

Regionální značku jsme se rozhodli vybudovat za pomoci znalostí a zkušeností někoho, kdo již má za sebou pěknou řádku úspěšně rozjetých certifikací a značek – s Asociací regionálních značek. Sdružuje a přímo i nepřímo podporuje 27 regionů, pomáhá s certifikací, publikací a propagací. Asociace stanovuje několik pravidel, která logicky vyplývají ze samotného pojmu „regionální značka. Konkrétní podobu pravidel si určitě v budoucnu představíme. Jde především o kvalitu a místní původ. „MASky“ považují za důležitou také ochotu a dobrou komunikaci se zákazníkem.

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který zároveň slouží jako vyjádření zájmu o naši společnou budoucnost, žádný návrh se neztratí a všechny je společně probereme.

Dotazník naleznete na adrese:

https://forms.gle/ZtAghLHicr8kF3oj8