Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje občany, že vzhledem k současné epidemiologické situaci bude Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno,  nápomocné občanům při vyplňování „Přiznání k dani z nemovitých věcí „, které je třeba podat do 31.1.2021.  Poplatníci daně z nemovitostí, u kterých v roce 2020 nastala nějaká změna, se mohou obrátit na pracovníky finančního úřadu – tel. 545 125 464 nebo 545 125 402, kteří poskytnou potřebné informace a pomoc s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí tak, aby občané nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Pracovníci útvaru majetkových daní budou ve věci daně z nemovitostech věcí na výše uvedených telefonech k dispozici každý pracovní den od 4.1.2021 do 5.2.2021 vždy minimálně v době

Pondělí a středa  8,00 – 16,30 hod.

Úterý, čtvrtek, pátek  8,00 – 15,00 hod.