13.4.2021

~~Společnost EG.D člen skupiny E.ON Česká republika,s.r.o. oznamuje občanům že od 20.4.2021 do 22.4.2021
bude v obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování.
Z důvodu pandemie coronaviru, žádáme všechny občany, kteří  mají elektroměr umístěný uvnitř domácnosti, aby stavy elektroměrů napsali na lístek na viditelné místo.
Odečty se budou provádět na všech elektroměrech bez rozdílu
dodavatele el. energie.
Za maximální vstřícnost předem děkujeme všem občanům.