Informace občanům od p. starosty

Od chvíle, kdy jsem byl zvolený poslancem, se mě mnozí ptají, zda zůstanu ve funkci starosty obce. Veřejně jsem říkal, že o tomto se napřed pobavím se zastupiteli obce Těšany. Obec má v současné době rozpracované projekty za mnoho milionů a na některé z nich čerpá dotace (atletický ovál za školou - 5 mil. Kč). Vzhledem k těmto skutečnostem jsem při včerejším jednání zastupitelům oznámil, že cítím zodpovědnost za to, abychom vše řádně dokončili, a nevystavili obec riziku nedokončení projektů, nebo dokonce vrácení dotace. Se zastupiteli jsem diskutoval o tom, jak se k celé situaci, rok před komunálními volbami, postavíme. Navrhl jsem následující řešení: já zůstanu ve funkci starosty, jako neuvolněný, a paní Danuše Horáková bude nově občanům k dispozici na úřadě každý den, jako uvolněná místostarostka. Otevřeně jsem přiznal zastupitelům, že pokud nebudu cítit jejich podporu v tomto řešení, jsem ochotný okamžitě rezignovat na funkci starosty. Nikdo nenavrhl jiné řešení a zastupitelé tento návrh jednohlasně podpořili. Do října příštího roku tedy, pokud se nestane něco nepředvídatelného, zůstanu ve funkci neuvolněného starosty obce Těšany. Dále ponesu plnou odpovědnost za chod obce, za rozpracované projekty, za dotace, povedu jednání rady i zastupitelstva obce, nyní však s vydatnou podporou místostarostky Danuše Horákové. Rád bych poděkoval zastupitelům za důvěru, kterou do mne vložili, a také chci poděkovat Daně Horákové za krok, který podle mého názoru zajistí stabilitu obce do konce volebního období.

 

 

Ing. Miroslav Zborovský

starosta obce Těšany