Radostné Vánoce Vám všem!

Krásné prožití svátků vánočních a všechno dobré do nového roku přeje obec Těšany