10.1.2022

1)  Na Tříkrálové sbírce se v Těšanech vybralo 60 017 Kč a 5 euro.

Všem dárcům, koledníkům a pomocníkům děkujeme. 

2) Lékárna v Těšanech bude zítra 11.1.2022 uzavřena.