Povinné info

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum: 2021-03-24 10:34:00 / autor: admin

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
více...