Obnovení provozu knihovny pro veřejnost od 12.5.2020

Obecní knihovna Těšany podle vládního harmonogramu uvolňování epidemiologických opatření obnovuje od úterý 12.5.2020 provoz pro veřejnost.

Výpůjční doba - 16:00 - 19:00 hod. 

Bezpečnostní (hygienická) pravidla:

  • při vstupu do budovy a do prostoru knihovny se pohybujte se zakrytými ústy a nosem (šátkem, rouškou či respirátorem);
  • do prostoru knihovny vstupujte vždy jednotlivě (výjimkou je doprovod dítěte nebo osoby, která vyžaduje doprovod ze zdravotních důvodů);
  • před vstupem do prostoru knihovny si vydezinfikujte ruce (dostupné u vstupu do knihovny);
  • po vstupu do prostoru knihovny uposlechněte pokynů pracovníka;
  • dodržujte vždy odstupy mezi osobami minimálně 2 m a netvořte skupinky osob;
  • po vyřízení záležitostí neprodleně opusťte prostor knihovny
  • vykazujete-li známky určitého virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), nebo se necítíte dobře, případně v daném čase máte nařízené karanténní opatření, zdržte se návštěvy knihovny