Roráty - Moutnice

Srdečně zveme na ranní roráty, zvláště děti, pro které je připripraveno překvapení. René Václav Strouhal