Těšany

Osvobozování Těšan - Co se v kronice nedočtete

Na  konci září roku 2014 byla v naší obci, na  žádost příbuzných, provedena exhumace ostatků  německých vojáků, kteří  zde byli popraveni na konci války. Byl jsem přítomen samotné exhumace, při které se prokázalo, že v mělkém hrobě bylo pohřbeno 5 osob. Podle identifikačních známek se jednalo o 2 příslušníky policejního pluku SS z Brna, další byl příslušník pomocného leteckého personálu a zbylí 2 vojáci identifikační známky neměli. Kromě toho byly nalezeny i kapesní  hodinky, u kterých se ručičky zastavily na 7:02 hodinách. Jelikož jsem se o tuto událost více zajímal, rád bych se s Vámi podělil o mé poznatky.

Koncem dubna při ústupu německé armády přes naši obec došlo k zběhnutí několika vojáků z armády WH. Tito vojáci vyhledali pomoc na Šaratském dvoře, kde byl správcem němci dosazený rakouský příslušník Illek (Jílek?). Ten údajně vojenské zběhy ukryl a přislíbil jim civilní šaty, jenomže se od něho nedočkali pomoci, ale udání. Pro vojáky si přijelaozbrojená eskorta a byli odvezeni do Těšan na zámeček, kde se nacházel štáb WH. Zde zřejmě v neděli 15. dubna  proběhl s vojáky polní soud a  byli odsouzeni k trestu smrti, který měl být vykonán okamžitě.  Vojáky odvedla ozbrojená eskorta směrem k mostu na Šinkvice. Před mostem se eskorta zastavila a odsouzení si od místních lidí museli půjčit rýče a lopaty. Poté se odebrali směrem na vinohrady, kde byla polní cesta, u které stál kříž (stojí dodnes). V tu dobu tam byl i stoh slámy. Za   křížem si vojáci vykopali hrob a poté byli zastřeleni.  Této smutné události museli přihlížet místní občané, aby viděli  co se stane každému, kdo napomáhá vojenským zběhům. Hrob byl zasypán a o  události se již dále moc nemluvilo. Ostatky těchto vojáků byly exhumovány 26.9.2014 a převezeny na vojenský  hřbitov v Brně.

Mé poděkování patří paní Petlákové, Chaloupkové, panu Dobrovolnému a Novotnému za poskytnutí osobních vzpomínek. Zároveň se na Vás obracím s prosbou, zda máte nějaké informace nebo staré fotografie o této nebo jiných událostech, které se týkají bojů při osvobozování Těšan a okolí. Budu rád když se o ně se mnou podělíte. Děkuji.

Jiří Mandelík

clanky_561

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti