Těšany

GEO MAPY

Mapové služby Židlochovice

Mapové služby obsahují tématicky zaměřené geoportály pro odborníky i širokou veřejnost. Snadné vyhledávání parcel a budov v katastru nemovitostí a zjišťování komu která parcela či budova patří díky propojení s nahlížením do katastru nemovitostí, mapy byvalého pozemkového katastru, územní plány s regulativy, legendami a textovými častmi, technická infrastruktura ÚAP, záplavová území, turistická mapa Židlochovicka 1:25:000, možnost vlastního zákresu ploch, línií, značek či doplnění textu k datům a tisku grafického okna až do formátu A0. Samozřejmostí je měření vzdáleností a ploch a  vygenerování krátkého odkazu na konkrétní  výřez a kompozici dat, kterým je možno geoportál  v nastaveném stavu přímo spustit.

Rychlé zobrazení vlastnictví pozemků z aktuálních katastrálních map (tam kde již je DKM jsou mapy denně aktualizovány ze serveru národního portálu INSPIRE), mapy bývalého pozemkového katastru, orientační plány obcí s názvy ulic a čísly popisnými a evidenčními, historická mapa(II.vojenské mapování), základní mapa (ZABAGED) 1:10000 (to vše pro celé území ČR).

 

 

 

Zobrazení a prohlížení územních plánů v návaznosti katatrálních hranic včetně  legend, razítek a textových části a regulativů, technická infrastruktura (sítě)  z dat o území ÚAP. (portál je průběžně udržován)

 

 

 

 

Zobrazení informací o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle § 166 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.  Data na podkladu turistické mapy, ortofotomapy, nebo katastrální mapy.

 

 

 

 


Zdroj: Mapové podklady Židlochovice

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti