Těšany

Naše obec

První písemná informace/zmínka o obci je z roku 1131, ovšem archeologické nálezy z okolí dokazují osídlení již před tímto letopočtem. Od roku 1666 patřila obec brněnským dominikánům, kteří zde vybudovali koncem 17. století raně barokní jednoposchoďový zámek obdélníkového půdorysu, jako svoje letní sídlo. Patřil jim až do zrušení kláštera v roce 1784.

Podle příběhu, který se odehrál právě v Těšanech – byť s méně dramatickým koncem – napsali Alois a Vilém Mrštíci vesnické drama Maryša. Hra měla premiéru v roce 1894 v pražském Národním divadle. Hrob Marie Turkové, „Maryši“, leží na starém těšanském hřbitově.

Pokud se chcete dozvědět o Těšanech více, naleznete tyto informace v knize " Těšany slovem a pohledem", která byla vydána v roce 2011.

Název obce Těšany
Kód obce 766674
Aktuální počet obyvatel 1291
Typ úřadu Obecní úřad
Adresa úřadu Těšany 141, 664 54 Těšany
Telefon 544 248 234
  544 248 636
Příslušnost ke kraji Jihomoravský
Příslušnost k okresu Brno - venkov
Příslušnost k pověřenému úřadu Městský úřad Židlochovice
Příslušnost ke stavebnímu úřadu Židlochovice
Příslušnost k matričnímu úřadu Těšany
Příslušnost k finančnímu úřadu Brno-venkov
Pošta ANO
Mateřská škola ANO
Základní škola ANO
Zdravotnické zařízení ANO
Vodovod ANO
Plynovod ANO
Dešťová kanalizace ANO
Splašková kanalizace ANO
Čistírna odpadních vod                 ANO

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti