Těšany

Kostel svatého Barnabáše v Těšanech a kaple Panny Marie

Uprostřed obce Těšany stojí ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARNABÁŠE.

Přestože v Těšanech nebyl kostel, měly od roku 1697 svého patrona. Začali ho vzývat po velkém požáru toho roku. V 18. století mu byla zasvěcena kaplička a zvonička zároveň, která se v roce 1783 musela postavit znovu po řádění vichřice. 

Obec se dlouho snažila o vlastní kostel. Jeho budování začalo v letech 1896-97. Přesto, že všichni občané pomáhali, stál kostel 46 000 zlatých. 12.června 1907 došlo ke slavnostnímu zasvěcení.

V roce 1942 přišel kostel o dva zvony, které byly sňaty a určeny na výrobu válečného materiálu. Po válce se provedla rozsáhlá pátrací akce, ale zvony se nenašly. V roce 1945 byl kostel poškozen. Roku 1955 se do kostela zakoupil nový zvon. První vyzvánění bylo na památku obětem okupace. Později přibyl další.

Kostel má nyní tři zvony zasvěcené sv.Barnabáši, Svaté rodině a sv.Janu Křtiteli. V roce 1966 se provedla oprava kostela a o rok později se nainstalovaly věžní hodiny. V letech 1991-93 proběhla další větší oprava a roku 1999 se zrekonstruovala střecha a věž. 

 

 

Na kopci nad vinohrady a Těšanskou přehradou se pak tyčí ŘÍMSKOKATOLICKÁ KAPLE PANNY MARIE.

V době druhé světové války se v Těšanech rozmohlo udavačství, kvůli kterému bylo odvedeno několik občanů Těšan do koncentračních táborů. Po válce se z nich všichni vrátili živí. Přisoudili to tomu, že se modlili k panně Marii a zavázali se, i proto, aby se zviditelnili, že postaví kapličku. Všichni z okolí nadšeně souhlasili a pořádaly se sbírky a každý kdo mohl při stavbě pomohl. I když byla provázena obohacováním se některých občanů, o kterém se nemluvilo a na které se viníkům nikdy nepřišlo. Kaple nakonec byla dostavěna a konají se na ni pravidelné poutě v měsíci květnu.

Nápis na kapli na kótě 286.

NA PODĚKOVÁNÍ
PÁNU BOHU
ZA ŠŤASTNÝ NÁVRAT
1942 + 1945
ARDELY KAREL
JUŘÍČEK PAVEL
NOVOTNÝ JOSEF
VAHALA LEOPOLD
VAHALA JAKUB
POLITIČTÍ VĚZNI Z TĚŠAN
L. P. 1946

 

clanky_472

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti