Těšany

Přehled zajímavostí v okolí

Obec Těšany se nachází na Jižní Moravě asi 20 km jihovýchodně od Brna na výběžcích Ždánického lesa ve výšce 203 metrů nad mořem. Je to zemědělská oblast s množstvím vinic, prostřídána několika "remízky" jako útočiště divoké zvěře. Nejvyšší vrchol jsou Vinohrady (339 m). Těšany jsou vhodná výchozí oblast pro vyjížďky do okolí.

Bojiště bitvy u Slavkova

Žuráň (cca 25 km S od Těšan)
Na katastru obce Podolí. Nejznámější a historicky nejcennější lokalita na bojišti bitvy u Slavkova. Odtud řídil Napoleon první fázi bitvy. Stojí zde i kubistický památník s bronzovou plastickou mapou bojiště od Ing. arch. V. Kerharta z roku1930.
Santon (cca 25 km S od Těšan)
Pahorek západně od obce Tvarožná, opěrný bod francouzského dělostřelectva. Nachází se zde kopie francouzského polního děla, kaple Panny Marie z roku 1832 s pamětními deskami francouzských generálů a pomník padlých vojáků.
Mohyla míru (cca 15 km SZ od Těšan)
Na návrší jižně od obce Prace byl v r. 1909-12 vybudován secesní památník. Byl postaven jako nadčasové memento všem válkám. V podzemí je umístěno ossarium s uloženými ostatky padlých.
Slavkov (cca 25 km S od Těšan)
Jedná se o monumentální barokní zámek z přelomu 17. a 18. století, s ojedinělými stavebními prvky a freskovou výzdobou. Uvnitř se nachází rozsáhlá obrazárna a expozice "bitvy Tří císařů" u Slavkova.
Stará pošta (cca 25 km S od Těšan)
Dědičná pozořická pošta z roku 1785. Po Bitvě u Slavkova zde císař Napoleon přijal rakouského velvyslance s žádostí o mír.

Rajhrad (cca 20 km Z od Těšan)

Benediktinský klášter - nejstarší na Moravě,založený v 11. stol. knížetem Břetislavem. Významný především barokní přestavbou podle projektu Jana Santiniho Aichla. Kostel sv. Petra a Pavla s poutní kaplí p. Marie, vyzdobený nástropní malbou J. Etgense.

Pálavské vrchy (cca 30km J od Těšan)

CHKO Pálava

Klobouky (cca 10km V od Těšan)

Dřevěný větrný mlýn, barokní zámek.

Těšanka

Turistická stezka

clanky_443

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti