Těšany

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Datum:

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
STAROSTA OBECNÍHO ÚŘADU POPOVICE
VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici
„Údržbář veřejného prostranství v obci Popovice„
Pracoviště: Obec Popovice
Požadavky:

kladný přístup k práci

dobrý fyzický stav

řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

samostatnost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
Platové podmínky:
• Platová třída odpovídající druhu práce – odměňování se řídí Nařízením vlády č.
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve
znění pozdějších předpisů
Lhůta pro podání písemné příhlášky:
• do pátku 30. ledna 2015
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, nebo zašlete na adresu: Obecní úřad Popovice,
Popovice 2, 664 61 Rajhrad, nebo na e-mail: ou.popovice@volny.cz
Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení
• datum a místo narození, místo trvalého pobytu
• státní příslušnost
• číslo OP
• souhlas s nakládáním s pokytnutými osobními údaji pro účely tohoto řízení ve smyslu
zák. č. 201/2000 Sb.
• telefonní spojení, e-mailovou adresu
• datum a podpis
K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný profesní životopis
Předpoklad pro vznik pracovního poměru:
• fyzická osoba, která je občanem ČR
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům, morální bezúhonnost.
Nástup do zaměstnání:
• Po ukončení výběrového řízení dle dohody
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Popovicích dne 19.1.2015
František Maxián, starosta obce

-------------------------------------------

OBECNÍ ÚŘAD POPOVICE
Popovice 2, 664 61 p. Rajhrad, Brno-venkov
Tel/fax : 547232155, GSM: 604 484 483, IČO 00488267
e-mail : ou.popovice@volny.cz

 

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti