Těšany

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít (recyklovat) nebo jej je nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí.

 

Sběrné místo se nachází za obecním úřadem:

 Pondělí

zavřeno

Úterý

zavřeno

Středa

15:30 – 17:00

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

zavřeno

Sobota

15:00 – 16:00

Neděle

zavřeno

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

Další místa kde můžete odevzdat sklo barevné a čiré jsou před prodejnou potravin  ENAPO a v ulici “Za konírnou“.

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat :

- Objemný odpad  -  nábytek, zařízení domácností

- Elektrošrot -  pračky, televize, rádia,sporáky, počítače, ledničky, atd.

- Kovový odpad

- Dřevěný odpad

- Textilní odpad

- Papír – kartony, noviny, časopisy, atd.

- Sklo, plasty, balící fólie, polystyreny, pneumatiky, atd.

- Nebezpečné složky komunáního odpadu – např. staré chladící zařízení, barvy, oleje, atd.

- Stavební odpad - max. 50 kg.za měsíc na bytovou jednotku (mimo asfaltových lepenek a dehtu)

 

                                   

Sběr oděvů a textilních materiálů

Po dohodě s městy a obcemi, soukromými organizacemi a institucemi společnost TextilEco, a. s., rozmísťuje kontejnery na sběr oděvů, obuvi a hraček tak, aby každý jednotlivý kontejner byl spádový pro cca 500 obyvatel. Společnost TextilEco, a. s., zajišťuje na svoje vlastní náklady veškerý servis spojený s pořízením kontejnerů, vyprazdňováním, úklidem, údržbou kontejnerů a odvozem sesbíraných oděvů do třídírny v Boskovicích. K dispozici pro občany ve sběrném dvoře.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Svozový kalendář 2024:

 

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti