Těšany

Samostatný odborný referent odboru životního prostředí

Datum:

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení místa na MěÚ v Židlochovicích:

 

Samostatný odborný referent odboru životního prostředí - památková péče a ochrana zemědělského půdního fondu, úředník

 

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice – odbor životního prostředí

Úvazek :  plný

Požadavky:

  • VŠ vzdělání stavebního nebo architektonického směru
  • orientace ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách, zákonu o státní  

      památkové péči  č. 20/1987 Sb.a zák.o zemědělském půdním fondu č.334/1992

      Sb.

  • uživatelská znalost práce na PC
  • praxe ve státní správě výhodou
  • pečlivost při vedení svěřené dokumentace
  • dobré komunikační schopnosti
  • schopnost samostatné práce
  • morální bezúhonnost
  • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
  • nástup od července 2015

 

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění.

 

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  30. května 2015 :

 

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 667 01 Židlochovice – obálku označte heslem „Výběrové  řízení-referent odboru životního prostředí“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis

- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- datum možného nástupu

 

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá vedoucí odboru životního prostředí –

Ing. Milan Komenda tel.547428760, 604290308 a referentka památkové péče Ing.

Hana Hanzlíková tel. 603546847. 

 

 

V Židlochovicích dne 30.03.2015                             Mgr. Ivana Kejřová

                                                                     tajemnice MěÚ Židlochovice


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti