Těšany

Strážník městské policie v Židlochovicích

Datum:

Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

 

STAROSTA  MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení místa

 

Strážník městské policie v Židlochovicích

 

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice – Městská policie

Úvazek:  plný

Požadavky:

 • SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
 • osvědčení o splnění předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb. výhodou
 • trvalé bydliště v Židlochovicích nebo okolí výhodou
 • zdravotní stav odpovídající náročnosti práce strážníka
 • věk minimálně 21 let
 • fyzická zdatnost, duševní způsobilost
 • znalost práce na PC
 • ŘP skupiny „B“, aktivní řidič
 • platný zbrojní průkaz výhodou
 • morální bezúhonnost
 • nástup dle dohody

 

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění.

 

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  22. května 2015 :

 

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 667 01 Židlochovice – obálku označte heslem „Výběrové  řízení-strážník MP“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis

- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- datum možného nástupu

 

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá p. Milan Šebek –vedoucí MP,

tel.604290304. 

 

V Židlochovicích dne 15.4.2015                               Ing. Jan Vitula

                                                                     starosta města Židlochovice


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti