Těšany

Referent odboru dopravy MěÚ Židlochovice - právník

Datum:

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pozice

referent odboru dopravy MěÚ Židlochovice - právník

/pracoviště řešení dopravních přestupků/

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice

Požadavky:

· min. ukončené bakalářské vzdělání právního směru / magisterské výhodou/

· předpokládaná znalost zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., zák. č. 200/1990 Sb., a

zák. č. 500/2004 Sb., zák.č.56/2001 Sb.

· komunikační schopnosti

· uživatelská znalost práce s PC

· morální bezúhonnost

· spolehlivost a schopnost učit se novým věcem

· řidičský průkaz sk. B

 

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění.

Předpokládaný nástup k 01.08.2015.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 30. 6. 2015 :

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení, Masarykova 100, 677 01 Židlochovice, obálku označte heslem „Výběrové řízení – referent odboru dopravy - právník“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis

 

K přihlášce nutno doložit:

- strukturovaný profesní životopis,

- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000Sb.

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

 

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Ivana Kejřová, tajemnice MěÚ Židlochovice, tel. 547428720, mobil 604290303

 

V Židlochovicích dne 26. 5. 2015

 

 

 

 

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice MěÚ Židlochovice


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti