Těšany

Vedoucí oddělení ekonomie a správy majetku - Slavkov u Brna

Datum:

Nabídka práce: vedoucí oddělení ekonomie a správy majetku (Slavkov u Brna)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ředitelka příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz vyhlašuje výběrové řízení na místo

vedoucí oddělení ekonomie a správy majetku

Druh práce:              vedoucí oddělení
Místo výkonu práce: Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna

Požadované předpoklady:            

 • vysokoškolské/vyšší odborné vzdělání v ekonomické oblasti
 • znalost zákona 250/2000 Sb., znalost problematiky příspěvkových organizací, veřejné správy
 • orientace ve mzdové a personální oblasti
 • orientace v oblasti správy majetku  – inventarizace, údržba, revize atd.
 • schopnost týmové práce, samostatného řešení problémů
 •  komunikační schopnosti, loajalita, spolehlivost a pečlivost
 • praxe na vedoucí pozici
 • znalost práce na PC (MS Office)
 •  řidičský průkaz skupiny B

Vítané předpoklady:

 •  znalost cizího jazyka
 • orientace v dotačních programech, znalosti z oblasti managementu kulturních institucí

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče/uchazečky
 • datum a místo narození uchazeče/uchazečky, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
 • strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
 •  kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 •  motivační dopis

Termín nástupu:  březen 2016 (případně dle dohody)

Platové zařazení: platová třída 10 (dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Písemné přihlášky je nutno doručit do čtvrtka 25. února 2016 do 16. hodin (elektronicky či běžnou poštou) na adresu Zámek Slavkov - Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna.  Kontaktní osoba: Mgr. Eva Oubělická, DiS., ředitelka, e-mail: reditelka@zamek-slavkov.cz, tel.: +420 544 221 204.

Ve Slavkově u Brna
Dne 15. 2. 2016
Mgr. Eva Oubělická, DiS., v.r.


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti