Těšany

Pracovník sociálně-právní ochrany dětí - Židlochovice

Datum:

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pozice

pracovník sociálně-právní ochrany dětí

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice

Úvazek : 1,0

Požadavky:

· ukončené VOŠ, VŠ vzdělání v sociální oblasti, sociálně-právní, příp. sociální pedagogika

· praxe v oboru a ZOZ SPOD výhodou

· znalost zák.č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

· velmi dobré komunikační schopnosti

· uživatelská znalost práce s PC

· morální bezúhonnost

· spolehlivost a schopnost učit se novým věcem

· řidičský průkaz sk. B podmínkou

 

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění.

Předpokládaný nástup 1.1.2016.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 11.12.2015 :

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení ,Masarykova 100, 677 01 Židlochovice, obálku označte heslem „Výběrové řízení – pracovník sociálně –právní ochrany dětí“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis

 

K přihlášce nutno doložit:

- strukturovaný profesní životopis,

- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000Sb.

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

 

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Iva Tycová, vedoucí sociálního odboru MěÚ Židlochovice, tel. 547427331.

 

V Židlochovicích dne 13.11.2015

 

 

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice MěÚ Židlochovice


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti