Těšany

Samostatný odborný referent odboru životního prostředí - Židlochovice

Datum:

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení místa na MěÚ v Židlochovicích:

 

Samostatný odborný referent odboru životního prostředí

- vodní hospodářství

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice - odbor životního prostředí

Úvazek: plný

Požadavky:

· VŠ, příp.SŠ vzdělání příslušného směru (např. vodní hospodářství, stavební)

· praxe v oblasti veřejné správy a v oboru vítána

· zkoušky ZOZ a znalost legislativy ve státní správě a samosprávě - výhodou

· orientace v mapách technické dokumentaci (výkresy, projekty, katastrální mapy)

· schopnost posouzení souladu prováděné stavby se schválenou projektovou

dokumentací

* schopnost orientovat se v legislativních předpisech

· schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti a vstřícné jednání s

občany a více účastníky

· velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, umět vyhledávat informace

· technické myšlení, rozhodnost a pečlivost, ochota učit se novým věcem, logické

uvažování a spolehlivost

· velmi dobrá znalost práce na PC

· morální bezúhonnost

· řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

· nástup ihned

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění.

 

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 11.března 2016 :

 

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 677 01 Židlochovice – obálku označte heslem „Výběrové řízení-referent ŽP“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis

- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- v životopise uveďte pozice v minulých zaměstnáních a zaměstnavatele

- datum možného nástupu

 

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá Ing. Komenda – vedoucí odboru, tel.547428760 nebo 604290308.

 

V Židlochovicích dne 22.února 2016 Mgr. Ivana Kejřová

tajemník MěÚ Židlochovice


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti