Těšany

Samostatný odborný referent odboru životního prostředí - Židlochovice

Datum:

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení místa na MěÚ v Židlochovicích:

 

Samostatný odborný referent odboru životního prostředí

- odpadové hospodářství

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice - odbor životního prostředí

Úvazek: plný

Požadavky:

· VŠ vzdělání obor životního prostředí, odpadové hospodářství nebo chemie

· praxe v oblasti veřejné správy a v oboru vítána

· zkoušky ZOZ a znalost legislativy ve státní správě a samosprávě - výhodou

· znalost zákonů a příslušných vyhlášek v oboru a ve veřejné správě vítána

(zák.č.128/2000 Sb o obcích, zák.č.500/2004 Sb.správní řád, zák.č.185/2001

Sb.o odpadech a zák.č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší)

· schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti a vstřícné jednání s

občany a více účastníky, komunikativnost

· velmi dobrá znalost práce na PC

· morální bezúhonnost

· řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

· nástup dle dohody

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění.

 

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31.srpna 2016 :

 

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 677 01 Židlochovice – obálku označte heslem „Výběrové řízení-referent ŽP“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis

- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- v životopise uveďte pozice v minulých zaměstnáních a zaměstnavatele

- datum možného nástupu

 

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá Ing. Komenda – vedoucí odboru, tel.547428760 nebo 604290308.

 

V Židlochovicích dne 2.srpna 2016 Mgr. Ivana Kejřová

tajemník MěÚ Židlochovice


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti